Ifølge Stortingsvedtaket i pensjonsforliket i 2011 skal pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten. Tariffoppgjøret mellom NHO/Norsk Industri og LO og YS Parat (frontfag), legger rammen for lønnsoppgjørene generelt, og legger føringer for trygdeoppgjøret.

Partene i lønnsoppgjøret (frontfag) for 2020 har lagt til grunn at «ingen grupper i årets lønnsoppgjør har anledning til å gå ut over den rammen de har forhandlet seg frem til». Prognosene for årets trygdeoppgjør ser dermed slik ut;

Lønnsveksten i frontfag ble på 1,7 prosent. Med fradrag av 0,75 prosent ved G-reguleringen (jf pensjonsforliket), anslås det at trygden vil øke med 0,95 prosent. Prisveksten i år er ventet å bli på 1,4 prosent. Pensjonister kan dermed forvente en redusert kjøpekraft på 0,45 prosent i 2020.

Årsaken til reduksjonen ligger i pensjonsforliket fra 2011. I perioden 2001, da pensjonskommisjonen ble nedsatt - og frem til 2011, lå årlig gjennomsnittlig lønnsvekst på cirka 3-4 prosent. Dermed så politikerne for seg at lønnsveksten ville bli på 1,5 prosent eller mer i årene fremover, og at pensjonister dermed var sikret minst et nulloppgjør (ikke gå i minus).

Siden 2014 har lønnsveksten vært betydelig mindre enn politikerne bygde sitt vedtak på. I og med at trygdeoppgjøret skal ses i sammenheng med reallønnsveksten (lønnsøkningen utover prisstigningen) – med fradrag av 0,75 prosent – har pensjonister og andre trygdede kommet svært dårlig ut i alle år med lav lønnsvekst. Pensjonistene taper stort, og rammer enslige spesielt hardt.

Ovennevnte bør gi grunnlag for å revurdere Stortingsvedtaket om fradrag på 0,75 prosent på G-reguleringene.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.