Samtidig som regjeringen fratar oss fritt sykehusvalg og fjerner de private tilbyderne, skal de også stramme inn driften av sykehusene.

«Dere må drifte rimeligere – men dere må selv finne ut hvordan dere gjør det» sa vår fantastiske minister i går. Det er som om sjefen din sier «Jeg trekker deg i lønn, men du må løse de samme oppgavene. Og det er opp til deg å prioritere».

FrP vil at offentlig finansiering skal følge pasienten enten valget blir behandling ved offentlig eller privat sykehus. Dessverre tror jeg at de som i dag har god råd, kjøper seg ut av køene, inngår avtaler med privat tilbydere og kjøper helseforsikringer. Dermed blir det større forskjeller mellom innbyggerne i Norge basert på privatøkonomi. «Det er nok sykdom til alle» sa Sylvi Listhaug muntert, men med en alvorlig undertone.

I tillegg er mye av overforbruket basert på innleie av vikarer. Da bør regjeringen ha fokus på frisklivs- og nærværsarbeid. Hvordan unngå sykefravær? Jeg tenker at en løsning kan være å ansette flere ufaglærte som kan gjøre deler av oppgavene som sykepleiere og andre faglærte gjør i dag. Det vil føre til mindre arbeidspress, mer fokus på oppgavene og mindre fravær.

Og hva med bygging av nytt sykehus i Innlandet? Tja, min mor sier «at det ikke blir i hennes levetid» og det er jeg jammen meg usikker på om det blir i min også. I hvert fall hvis denne regjeringen fortsetter.