Gå til sidens hovedinnhold

Presisering: «Kreftbehandling i framtidens sykehusstruktur»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til Tilsvar fra «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland: Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik» og jeg beklager dårlig henvisning til Sykehusaksjon i Innlegget. Rett adressat skal være «Sykehusaksjonen 2020» som blant annet benytter Facebook-gruppen «Ja til fortsatt akuttsykehus i Lillehammer» for å framsnakke Lillehammer Sykehus for at Lillehammer fortsatt skal være akuttsykehus. Leder og FB-administrator for «Sykehusaksjonen 2020» er Bjørn Nørstegård.

I høringsrunden har «Sykehusaksjonen 2020» beskrevet sine forslag til ny sykehusstruktur

Primær løsning:

– To akuttsykehus basert på eksisterende sykehus, plassert på Lillehammer og på aksen Elverum/Hamar

– Elektivt sykehus på Gjøvik som beholderkreftbehandlingsenhet og dagkirurgi

– Hovedenhet for Rus og Psykiatri på Sanderud

Sekundær løsning:

– Akuttsykehus Brumunddal og Lillehammer (mer likeverdige enn i prosjektgruppens forslag)

– Elektivt sykehus på Gjøvik (spesielt bør kreftenheten og tilhørende aktivitet bibeholdes)

Svend Strand har forfattet flere leserinnlegg underskrevet Sykehusaksjonen 2020, både i GD og OA, der han redegjør for disse løsningene. Jeg har gjentatte ganger påpekt ovenfor både Nørstegård og Strand, også før høringsrunden, at en områdefunksjon for kreftbehandling må samlokaliseres med et allsidig akuttsykehus, men de har likevel evnet å justere sine løsningsforslag.

Jeg har stor respekt for «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland: Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik» for deres saklighet og evne til å se helheten i sykehusdebatten. Selv om «Sykehusaksjonen 2020» hevder å se helheten, vitner deres høringsuttalelse og gjentatte leserinnlegg om det elektive sykehuset på Gjøvik dessverre om det motsatte ...

Det burde nå være kjent at Kreftenheten helst ser realiseringen av en samlet Kreftenhet for Innlandet ved Mjøsbroa, men det er ingen tvil om at videre satsing på Gjøvik som akutt- og kreftsykehus vil være en realistisk løsning og langt bedre enn det litt virkelighetsfjerne forslaget om et elektivt kreftsykehus ...Kommentarer til denne saken