Posisjonspartiene vil bevare Hunn-bygningen

Det blir ikke noe salg av Hunn–bygningen.