Politisk uenighet fra første sekund: – Ikke enig med Bjertnæs

Det nyvalgte kommunestyret i Gjøvik hadde knapt nok fått satt seg på stolene, før opposisjonen fyrte løs om sentralisering av skattekontorene.