Flere av oss foreldrene til elever ved dagens IKT-linja ved Gjøvik videregående skole protesterte i januar mot nedleggelse. Siden den ble opprettet for 4 år siden har linja vært den eneste i Norge (ved Gjøvik og Gausdal vgs), og er populær og vellykket, målt i søkertall og motivasjon hos elevene. På Gjøvik legges linja ned, samtidig som Kuben og Elvebakken vgs i Oslo oppretter nye IKT-linjer etter Gjøvik-modellen.

Fra høsten tilbys ei ny yrkesfaglig IKT-linje. Jeg er sikker på at også dette blir en spennende utdannelse, og at det vil bli stor rift om å ansette både lærlinger og de som kommer ut med fagbrev, oppdatert kunnskap og praktiske ferdigheter i skolesekken. Jeg håper på stor interesse blant 10. trinnselevene også her!

Vi foreldrene nådde foreløpig ikke helt fram med protesten. Innlandet fylkeskommune stod fast på sitt. Samtidig er jeg stolt og imponert over den tverrpolitiske samhandlingen i Gjøvik kommune, og Gjøvikregionen Utvikling, støtten fra NTNU og andre lokale teknologimiljøer. Med ordfører Torvild Sveen i spissen, gjorde politikerne alt de kunne.

Systemet ble likevel for tungrodd, og tida for knapp. Torvild Sveen uttrykte til Oppland Arbeiderblad at «denne saken er ei svenneprøve for Innlandet fylkeskommune». De strøk til svenneprøva på første forsøk. Men toget er ikke gått, og det jobbes nå for å fortsette nåværende IKT-linje med studiekompetanse fra neste år. Varaordfører Anne Bjertnæs leder dette arbeidet.

Jeg tror denne saken viser at for å lykkes, må store Innlandet fylkeskommune regne med å sette seg bedre inn i lokale forhold, la kritiske røster få komme til orde og respektere lokale fortrinn og satsningsområder. Det er behov for å beholde også dagens IKT-linje med studiekompetanse. Jeg er sikker på at utdanning innen IKT vil være relevant innenfor mange områder, og at det vil være behov forkunnskap og innsikt på flere nivåer. Det er litt som å si at samfunnet ikke trenger å utdanne leger eller sykepleiere fordi det tross alt er størst behov for helsefagarbeidere. Alle trengs like mye!

Undersøkelser fra IKT-Norge viser dette behovet, og Manpower Groups «Talent-Shortage»-undersøkelse viser det. Maalfrid Brath, direktør i Manpower Group uttalte lørdag 22. februar følgende i Aftenposten: «Innenfor IT og teknologi vil det være høy etterspørsel i uoverskuelig fremtid. Forretningsmodeller endres stadig raskere, og vi vil ha bruk for både IT-kompetanse og teknologer for å kunne utnytte mulighetene teknologien gir oss.» Ole Erik Almlid, direktør i NHO tilføyer: «Digital kompetanse er en nøkkelkompetanse for fremtidens arbeidsmarked. Det vil bli behov for IT-arkitekter, programmerere, digitale tjenestedesignere, folk med personvernkompetanse og databasekunnskaper.»

Gjøvik-Raufoss er «teknologibyen». Nylig besøkte forsvarsminister Frank Bakke Jensen NTNU, hvor han blant annet poengterte forsvarets behov for IKT-kompetanse. Det er viktig at det bygges opp kompetanse her i Norge. Mange firmaer må bruke utenlandske IT-utviklere i «snille» land som for eksempel Polen, fordi kompetansen mangler her hos oss. Derfor syns jeg det gjerne kan tilbys BÅDE yrkesfaglig IKT-utdannelse OG IKT-linje med studiekompetanse ved Gjøvik vgs. Det vil bety en styrking av læringsmiljøet, og en satsing «teknologibyen» verdig.

Smilefjes.