Gå til sidens hovedinnhold

Politisk prioritering når krybba er tom

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Desember er måneden Innlandets kommuner vedtar budsjettet for 2021. Det skal sikre drift av kommunene og ivareta det kommunale tjenestetilbudet til befolkningen. Sammen med covid-19-utfordringene vil det bli utfordrende å imøtekomme alle gode ønsker og behov.

FO Innlandet er svært bekymret for at det er de som sliter mest som også denne gangen vil komme dårlig ut. Brukere av tjenester i barnevernet, NAV, tjenestene for personer med utviklingshemning, rus og psykiatri, skole og andre tjenester er utsatt for kutt.

Overføringene fra regjeringen til kommunene er utvilsomt for lave. Men uavhengig av det, må lokalpolitikere prioritere innen de rammene som faktisk finnes. Vi forstår at befolkningen kan ønske seg ny asfalt eller nye idrettshaller, men det må uansett sees opp mot hva som er tvingende nødvendig i tjenesteområdene nevnt over. Det må veies opp mot det barnet som trenger vinterdress for å ikke fryse, eller den utviklingshemmede som grunnet personellmangel ikke får kommet seg ut på aktiviteter, eller mennesker som mister et samtaletilbud innen psykisk helse med fare for akuttinnleggelse og forverring. Dette er bare noen eksempler, men like fullt viktige perspektiver å ha med seg i politiske prioriteringer.

Vi anmoder alle politikere til å tenke gjennom hvilke verdivedtak som gjøres på kommunestyremøtet i desember.

Kommentarer til denne saken