Fem ungdommer i alderen 15-18 år kan vente seg en real malejobb til våren. Politiets etterforskning etter diverse tagging og et innbrudd ved skolen i Hedalen sist uke, ble fort oppklart.

De får belage seg på å trekke i malerdressen og rette opp igjen skadene de har påført bygningen, sier politibetjent Bård Sørumshaugen til OA.