Hendelsen skjedde 13.15, og politiet opplyser at Jevnaker kommune vil anmelde vedkommende.