En innringer fortalte politiet om to hester som løp i vegbanen på riksveg 4 like nord for rasteplassen på Eina ved 04.30-tiden.

Politiet tok deretter kontakt med en hesteeier i området for å høre om han eide dem. Det gjorde han ikke, men ble likevel med politiet for å fange inn de to hestene. Deretter ble de plassert ved en innhengning ved riksvegen. Og det var rett innhengning, for da hesteeieren som hadde hjulpet politiet ringte eieren av innhengningen, viste det seg at det var hans hester som hadde tatt seg en liten tur på egenhånd.