Politiet avholdt fredag trafikkontroll i Grinakerlinna på Fylkesveg 34. Hensikten var å kontrollere om bilførere overholdt stopplikten ved skilt for full stopp.

 Tre forenklede forelegg ble utferdiget til førere som ikke stoppet helt opp ved stoppskiltet.