Ja til arbeid i behandlingen

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDet har for lenge vært for store skiller mellom behandling for psykiske lidelser, og arbeid og aktivitet: Man skulle behandle først, så var det tid for å tenke på hverdagen og på arbeidet. Tall fra Nav viser at i mars mottok nesten 145.000 personer arbeidsavklaringspenger fra Nav. Om lag 60.000 av disse har en psykisk lidelse som hoveddiagnose. For mange som får psykiske lidelser blir uføretrygdet, selv om de egentlig ønsker og kan arbeide. Ny kunnskap sier oss at vi også må tenke nytt!

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Rådet for psykisk helse undersøkt hvordan arbeid og utdanning blir lagt vekt på, som en del av – eller i tillegg til – medisinsk og psykologisk behandling som blir gitt på Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Rapporten viser at nesten alle behandlerne nå tar opp arbeid og utdanning i behandlingen. Ifølge rapporten har det vært en positiv endring ved DPS-ene de siste årene når det gjelder å tenke på arbeid som en del av det livet man skal leve og mestre.

Behandlere og Nav-ansatte som er intervjuet sier de ser få begrensninger for når arbeid kan være aktuelt for pasientene, også ved alvorlige psykiske lidelser. De mener arbeidsrettet aktivitet og arbeid som tema i behandlingen kan være gunstig. Derfor er et godt samarbeid mellom behandlere ved DPS og Nav nå blitt viktigere enn noen gang!

Der kontakten mellom DPS og Nav er god får man dette til, viser rapporten. Steder der det er åpne kanaler, der behandlere og Nav-veiledere møter hverandre og sammen møter brukerne/pasientene, der DPS og Nav kan samarbeide om gode løsningene for den enkelte – der blir hjelpen bedre for den som trenger den.

Fram til nå har kontakten mellom behandlerne på DPS og veilederne på Nav mange steder vært basert på prosjekter eller på ildsjeler. For å lykkes og for å sikre videreføring må de ansvarlige lederne på DPS-ene og i Nav involvere seg i samarbeidet, og plassere ansvaret for et godt samarbeid ett sted og sette av ressursene som trengs.

Rådet for psykisk helse mener det må skapes møteplasser der de kan finne løsninger sammen. Vi har lenge snakket om at vi må ha helhetlige tjenester på brukernes premisser. Muligheten for å få arbeid eller en skoleplass må være en del av dette – som det er en del av hverdagslivet.

Helsevesenet og Nav må erkjenne at de har et felles ansvar for at menneskene de arbeider for får det så bra som de kan. Rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav» bekrefter at vi er på rett vei. Arbeid og store prøvelser forhindrer melankoli, sa forfatteren Samuel Johnson (1709-84). Så det har lenge vært kjent at arbeid er bra for helsen. Av og til trenger vi en påminnelse om det.

Artikkeltags