I et brev til nominasjonskomiteen i Gjøvik Arbeiderparti offentliggjør ordfører Bjørn Iddberg at han ikke som stiller som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019.

Saken oppdateres.

Her er hele brevet fra Bjørn Iddberg:

Jeg stiller ikke som ordførerkandidat til kommunevalget i 2019

Nominasjonskomiteen er nå godt i gang med å sette opp valgliste for Gjøvik Arbeiderparti for kommunevalget i 2019. Om snautt et år skal den være ferdig. En av de viktigste oppgavene også denne gangen er å bestemme hvem som skal være partiets ordførerkandidat. Fortsatt er det slik at det å stille som ordførerkandidat for Gjøvik Arbeiderparti med stor sannsynlighet vil ende opp med at vedkommende faktisk også får jobben.

Jeg har hatt denne rollen i 3 perioder – fra valget i 2007 – når denne perioden er omme. Da vil jeg også være 65 ½ år. Det har vært – og er – en stor ære og glede – å få være ordfører i Gjøvik. Jobben er svært givende, variert, viktig og  interessant. Min motivasjon er stor for å utføre oppgavene i  jobben ut denne perioden.  Jeg har god helse per dato.

Likevel er det en tid for alt.  Ordførerjobben er krevende, særlig fordi den nærmests fordrer kontinuerlig beredskap, tilstedeværelse og rolleutøvelse gjennom alle årets dager. Det blir liten og ofte uforutsigbar tid sammen med kona og øvrig familie.  Det er også andre typer interesser eller hobbyer som en får mindre tid til i ordførvervet enn i en del andre yrker. Jeg har lyst til også å kunne få noen av disse impulsene og mulighetene som viktigere del av hverdagslivet.

Ved å stille som kandidat til ordførervervet også i 2019, ville jeg passere allminnelig pensjonsalder og nærme meg 70 år innen periodens slutt.

Ordførerjobben er en lederstilling hvor en ikke bør trappe ned på energibruk og motivasjon.  Derfor ser jeg det nå som hensiktsmessig at partiet finner fram til en ny og yngre kandidat som med større sikkerhet vil ha helse og energi til å løse de utfordringene som jobben innebærer på en god måte i perioden 2019-23. 

Derfor har jeg bestemt meg for ikke å stille som kandidat på kommunestyrelista for neste valgperiode, men heller delta i det generelle partiarbeidet på andre måter.

Bjørn Iddberg