Lærerstreiken er nå inne i sin 12. uke. På tross av at lærerorganisasjonene har lagt frem flere forslag til løsninger, helt siden i vår, klarer ikke partene å komme til enighet. De siste samtalene via riksmekleren har heller ikke ført frem. KS, vår arbeidsgivermotpart, viser ingen vilje til å komme lærerne i møte for å få en slutt på streiken. Det er ikke til å tro!

«Det er KS som sitter med nøkkelen til løsning», har vi sagt, men nå viser det seg at KS har kastet den langt av sted, før de la på sprang i forsøk på å rømme fra sitt eget ansvar. De forsøker å gjemme seg bak at de har fått mandat fra lokalpolitikerne, gjennom kommunene og fylkeskommunene. Samtidig forsøker KS’ styreleder å motvirke at de samme lokalpolitikerne uttaler seg om den pågående streiken. Hvem er det egentlig som styrer hvem her?

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer i våre kommuner henvender vi oss nå til dere, våre lokalpolitikere. De eneste som kan få slutt på streiken nå, det er dere. KS avviser alle våre forslag til løsninger og tiltak, og viser null vilje til å løse den svært krevende situasjonen vi står i. Midt oppe i det hele står en uskyldige tredjepart, elevene våre, og de påvirkes sterkt. Nå er vi nødt til å finne en løsning som begge parter kan leve med, slik at elevene og lærerne igjen kan samles i klasserommet, og ta skolehverdagen tilbake.

Det er ikke urimelige krav vi kommer med. Vi ber bare om å få samme lønnsutvikling som de andre får. Kravene våre utfordrer ikke frontfagsmodellen, og løsningsforslagene kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen. Oslo kommune, som er eget tariffområde, klarte å finne en løsning som alle parter kunne akseptere. Hvorfor skulle det ikke være mulig også i våre kommuner?

KS hevder at de handler på mandat gitt fra dere. Vi tror imidlertid ikke noe på at dere har sagt uttrykkelig ja til at lærerne skal nedprioriteres, til at kompetansen og utdanningen vår skal devalueres eller til at KS for enhver pris skal nekte å bidra til en løsning med lærerne. Det ville i så tilfelle være svært oppsiktsvekkende, all den tid dere selv gir uttrykk for høye og klare ambisjoner for elevene, skolene og lærerne.

Skulle det likevel være slik at KS er bundet av et slags mandat, ja da er dere nødt til å ta ansvar og ta grep. KS’ mandat er ikke hugget i stein. Det kan justeres og endres, men det er nødt til å skje på dere politikeres initiativ. Også under 2014 så lærerstreiken ut til å være helt fastlåst. Da var det nettopp ansvarsfulle politikere som grep inn og sørget for å stramme opp og justere kursen KS hadde lagt seg på, som førte til en løsning og at streiken tok slutt.

Så langt har vi blitt møtt av øredøvende stillhet fra lokalpolitikerne våre. Dersom dette vedvarer er det vanskelig å tolke dette på annen måte enn at dere stiller dere bak de holdningene og den uansvarlige arbeidsgiverpolitikken KS nå forfekter overfor lærerne, og i realiteten støtter at lærerne skal nedprioriteres for sjette år på rad. Det vil vi finne svært alvorlig.

Både vi og medlemmene våre er godt klar over at samtlige partier er godt i gang med å utarbeide sine partiprogrammer til neste års kommune- og fylkestingsvalg. Vi følger derfor ekstra nøye med på det som utspiller seg nå. Kampen om fremtidens skole, den står nemlig her og nå – ikke neste år. Dersom lovord og fagre formuleringer om skole, lærere og utdanning skal fremstå med troverdighet, er dere nødt til å vise at dere mener alvor og tar ansvar.

Vår oppfordring til dere er klar: Ta ansvar, og send KS tilbake til forhandlingsbordet! Det er dere som styrer KS. Det er dere som bestemmer hvilket mandat de til enhver tid handler ut fra, og dere kan ikke ilegges noen munnkurv. Dere sitter med reservenøkkelen. Det eneste ansvarlige å gjøre nå, er å ta den i bruk og sørge for at denne streiken kan ta slutt. Send KS tilbake til forhandlingsbordet, med et nytt klart mandat: Kom lærerne i møte, og sørg for at elever og lærerne får komme tilbake til klasserommene.