Vi ønsker her å komme med noen opplysninger til Erik Sønstelies kommentar i OA torsdag 10. mars. Politiet i Innlandet setter åpenhet og informasjon til innbyggerne og media høyt. Vi ønsker at vår informasjon skal bidra til at våre innbyggere skal oppleve trygghet. Av politiets oppgaver står liv og helse øverst. Det vil alltid bli prioritert, og det kommer foran det å informere – selv om det står høyt hos oss. Hos politiet, som hos mange andre, kan det skje at kapasiteten legger sine føringer på hvordan prioriteringer gjøres.

Da operasjonssentralen tirsdag ettermiddag mottok en melding om knivstikking ved asylmottaket på Østre Toten, samtidig som flere andre hendelser pågikk i politidistriktet, måtte besvarelser av telefoner fra pressen vente. Da politiet orienterte om hendelsen på asylmottaket på Twitter ble det også orientert om at presse ikke ble besvart på operasjonssentralen. Det er helt unntaksvis at det informeres om at det ikke er kapasitet til å besvare pressetelefonen, der intensjonen var å si ifra om at det var så hektisk på operasjonssentralen at det ikke var kapasitet til å besvare telefonen fra journalister på en stund. På stedet var innsatsleder tilgjengelig for fremmøtt presse.

Politiet og operasjonssentralen informerte, slik de har rutine for å gjøre, gjennom Twitter, en halvtime etter at de selv mottok meldingen. Deretter orienterte politiet etter nye 10 minutter om at en person var anholdt, og videre etter 20 minutter at politiet hadde pågrepet en person og at det ikke var noe som tilsa at det skulle være flere gjerningspersoner. Dette, for så raskt som mulig, å gi informasjon for å trygge innbyggerne. Vi er opptatte av å komme raskt ut med informasjon om en hendelse. Men samtidig kan det være vanskelig å gi detaljer da politiet må ha tilstrekkelig oversikt før informasjonen gis til offentligheten. Vi må også kvalitetssikre informasjonen vi får inn før vi kan gi en sikker informasjon ut.

Generelt gjøres det vurderinger i hver enkelt straffesak om hvilken informasjon som kan gis til hvilket tidspunkt, og det er en sentral oppgave for oss å informere media og offentligheten om saker av allmenn interesse. En viktig dimensjon her er at påtalemyndigheten og politiet må først og fremst sikre at informasjon som gis ikke kan skade etterforskningen. Det må også tas hensyn til personvern og taushetsplikt.

Vi er svært opptatte av å ivareta innbyggernes trygghet, og å informere innbyggerne. Men unntaksvis ble det tirsdag ettermiddag for krevende kapasitetsmessig å betjene pressetelefonen i en periode. Også politiet kan ha redusert kapasitet til tider, og politiet gjør vurderinger ut ifra innbyggernes sikkerhet og prioriterer deretter. Da kan det skje at mer detaljert informasjonen oppleves å komme sent. Vi har forståelse for at det ikke er optimalt. Vi har forståelse for medienes samfunnsoppdrag og deres behov for å komme i kontakt med operasjonsleder.

Til slutt vil vi understreke at det ikke må være noen som helst tvil om at liv og helse – og innbyggernes trygghet alltid vil stå øverst i våre prioriteringer. Politiet vil alltid så raskt som mulig gi informasjon som er nødvendig for at andre skal kunne beskytte seg selv og unngå fare i forbindelse med og i etterkant av en hendelse. Vi er opptatt av å levere best mulig polititjeneste til innbyggerne som mulig, ut ifra de ressursene vi til enhver tid har.