Her var det flest anmeldelser i 2018

Innlandet politidistrikt har publisert tallene for anmeldelser i Innlandet politidistrikt, Oppland Arbeiderblad har samlet tallene for våre kommuner.