Politiet: – Vogntoget var ikke i feil kjørebane før sammenstøtet

Etter undersøkelser og vitneavhør kommer politiet i Valdres med ytterligere opplysninger om dødsulykken på fylkesveg 51.