– Vi skal ha åpen og aktiv tilstedeværelse gjennom skoleåret og har opprettet en Facebook-gruppe vi håper foreldre vil melde seg inn, sier Hege Iren Skjønsberg Fossum, fagleder for nettpatruljen i Innlandet politidistrikt.

Derfor har de opprettet en Facebook-gruppe, som de håper foreldre vil melde seg inn i.

Ønsker dialog

Nettpatruljen vil dele videoer, innlegg, avstemninger og muligheten for å gi politibetjentene noen utfordringer.

Fossum håper på god dialog, der det kan stilles spørsmål via kommentarfelt eller i form av en-til-en via Messenger.

– Still oss gjerne spørsmål, er oppfordringen fra henne.

Prosjektet er et samarbeid sammen med Kripos der målet er å skape mer interaksjon sammen med barn på barneskoletrinn og deres foreldre.

Politiet i Innlandet opplyser at 2200 allerede har meldt seg inn.

Vil lære barn om viktige temaer

Da det er flere skoler som ikke har kapasitet ofte nok til besøk fra politiet, ønsker de å nå ut til barn så tidlig som mulig for å kunne lære de mer om temaer som nettvett, gaming og trafikksikkerhet.

Oppstart for politiets prosjekt er lørdag 3. september.

I pressemeldingen opplyser Fossum at Politidirektoratet har bevilget penger til Kripos, slik at det kan prøves ut nye forebyggende prosjekter. Nettpatruljen var en av disse.

– Vi har jevnlige møter med Kripos og bruker de som sparringspartnere og rådgivere, forteller hun.

Fra ung alder har mange tilgang på nettbrett og mobil.

Politiet ønsker derfor å benytte seg av en plattform voksne allerede er på, slik at barn ikke må opprette egen Facebook-profil, da laveste aldersgrense der er 13 år.