– Vi har ikke informasjon om en økning i kriminaliteten som følge av migrasjonsstrømmen, men gjør dette som et ledd i det forebyggende arbeidet, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Nå intensiverer politiet i Innlandet sin territorialkontroll for å forebygge, bekjempe og avdekke ulike former for kriminalitet og trusler som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa generelt, og den økte migrasjonen til Norge spesielt.

– Dette ser vi veldig alvorlig på

Hensikten med kontrollen er ifølge politiet å avklare lovlighet av opphold, og eventuelt utnyttelse av sårbare grupper. Det kan for eksempel være menneskehandel, vold eller seksuelle overgrep.

Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger fra Ukraina.

– Dette ser vi veldig alvorlig på, og øker vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen, og jobber aktivt med tiltak, både på egenhånd og i samarbeid med andre etater, sier Brekke.

Det vil bli gjennomført økt patruljering i politidistriktet, blant annet ved steder hvor det oppholder seg asylsøkere og sårbare grupper.

Arbeidslivskriminalitet

I tillegg vil politiet ha økt oppmerksomhet mot arbeidslivskriminalitet som kan oppstå i Norge som følge av krigen. Renhold, jordbruk og restauranter er blant bransjene politiet vil ha spesiell oppmerksomhet rettet mot.

– I den pågående situasjonen er det naturlig at vi retter oppmerksomhet mot bransjer og foretak som kan være tilbøyelige eller eksponert for utnyttelse av mennesker på flukt, skriver politiet.

De oppfordrer også på det sterkeste at de som er vitne til arbeidslivskriminalitet om å melde ifra.