For i overkant av to uker siden ble det kjent at Elvia hadde rapportert inn to tilfeller av mistenkelig droneaktivitet ved eller rundt sine installasjoner i Innlandet. Verken da eller nå ønsker Elvia å si noe om hvor eller hva de har funnet ut.

Både før dette og etterpå, har oppmerksomheten i Norge økt, og det rapporteres daglig nye mistenkelige droner rundt norske gass- og oljeanlegg og flyplasser. Ni personer med russisk statsborgerskap er pågrepet og fengslet i Norge de siste ukene etter at de har blitt stanset med foto- og droneutstyr.

Poltiets sikkerhetstjeneste holdt onsdag ettermiddag en pressebrief om situasjonen, hvor assisterende PST-sjef Hedvig Moe blant annet sa at sabotasjetrusselen mot Norge er mer reell nå enn tidligere.

– Sånn som vi vurderer det, har Russland rett og slett mer å vinne og mindre å tape på å drive etterretningsvirksomhet i Norge nå sammenliknet med situasjonen før krigen. Det er rett og slett fordi Russland er i en presset situasjon som følge av krigen og isolert av sanksjoner fra vesten, sa hun, før hun konkret om Innlandet til OA og Nettavisen sier følgende:

– Vi er opptatt av at PST og politiet over hele landet tar inn over seg det trusselbildet som ligger rundt oss og den etteretningstrusselen fra Russland som vi mener er høy. Det er ikke bare i Oslo det kan være informasjon og anlegg av interesse.

Har sjekket ut

Etter Elvias observasjoner i Innlandet, har Oppland Arbeiderblad forsøkt å finne ut om det fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) også har et økt fokus på Innlandet, som, uten å skryte, besitter kompetanse, bedrifter og installasjoner som er viktige for Norge.

Stabssjef Pål Erik Teigen hos politiet i Innlandet bekrefter «flere» tilfeller av ukjent droneaktivitet.

– Vi har flere observasjoner på droner i Innlandet politidistrikt, uten at jeg vil gå inn på hver enkelt hendelse. Vi følger opp innmeldte observasjoner med mulig deteksjon og identifikasjon.

Teigen understreker overfor OA at observasjonene så langt politiet vet kan være private eller firmaer med helt legitime flygrunner. Han avviser også at antallet observasjoner er «mange».

Han bekrefter at politiet følger spesielt godt med rundt objekter i fylket som har en viktighet for at samfunnet fungerer hver dag. Politiet jobber blant annet også tett sammen med Tollvesenet på grensepunkter mot Sverige.

– Følg med!

Assisterende PST-sjef Moe gjentok onsdag det etaten tidligere har sagt: Folk må følge med og melde fra om mistenkelig aktivitet. Hun sendte også en takk til de som har gjort dette.

– Det vi har vært opptatt av, er at folk må være oppmerksomme og si ifra hvis man ser noe mistenkelig. Det mener vi folk har gjort i forbidnelse med droneobservasjoner. Folk må ta kontakt med lokalt politidistrikt, og være så konkrete som mulig om det man har sett, sa Moe i PST onsdag.

– Vi vil også oppfordre bedrifter og enheter til å gjøre det de kan for å forebygge angrep både fysisk og digitalt.

Også Teigen i Innlandet politidistrikt kommer med råd:

– Det er viktig at privatpersoner med droner setter seg inn i lovverket, og gjerne melder fra til oss hvis de skjønner at droneaktiviteten kan bli observert av andre.

Kan være flere hensikter

Etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, ble det innført flere sanksjoner mot russere. Blant annet ble det ulovlig for russere å fly droner i Norge. Det er det som er grunnlaget for de pågripelsene og fengslingene som har funnet sted i Norge i det siste.

PST vet foreløpig ikke helt hva som kan være grunnen til at eventuell russisk etteretning flyr i Norge.

– Om det er for å spre frykt eller for å gjøre konkret og reelle kartlegginger eller spionasje, er det vi forsøker å finne ut av, sa Hedvig Moe onsdag.

Moe sa at selv om trusselen mot Norge er mer reell enn tidligere, er det ikke sannsynlig med aksjoner.

– Vi mener det i dag ikke er noe som er sannsynlig, men det kan likevel ikke utelukkes i en situasjon med høy spenning og med et trusselbilde som kan endre seg raskt.