Gå til sidens hovedinnhold

Politiet bruker lengre tid på hasteutrykningene

Artikkelen er over 2 år gammel

Responstiden til politiet gikk opp i 2018. Verken for mindre eller større steder ble tidskravene oppnådd for når politiet skal nå fram til et åsted.

Etter anbefalinger fra 22. juli-kommisjonen har det fra 2015 blitt målt og stilt krav til politiets responstid ved hasteoppdrag. Dette er tiden det tar fra politiet blir varslet om en alvorlig hendelse, til de er på stedet.

Kravene er fordelt på tre kategorier ut ifra hvor tettbygd området er. Politiets rapport over responstid i 2018, viser følgende:

Steder med færre enn 2.000 innbyggere

  • 6.882 hasteoppdrag
  • Krav om at halvparten av oppdragene skal ha responstid på 16 minutter eller kortere. Dette ble ikke innfridd og utrykningstiden for halvparten av oppdragene lå på 16,6 minutter, mot 15,9 året før.
  • I tillegg kreves det at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på 30 minutter eller kortere. Dette ble heller ikke innfridd. Svaret her ble 30,6 minutter, en oppgang fra 29,4 året før.

Tettsteder med mellom 2.000 og 20.000 innbyggere

  • 2.598 hasteoppdrag
  • Kravet om at halvparten av oppdragene skal ha responstid på 10 minutter eller kortere ble ikke innfridd og grensen for halvparten av oppdragene lå på 11,3 minutter, en oppgang fra 10,8 året før.
  • I tillegg kreves det at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på 19 minutter eller kortere. Resultatet her ble 20,3 minutter, en oppgang fra 19,1 året før.

Steder med 20.000 eller flere innbyggere:

  • 10.410 hasteoppdrag
  • Krav om at halvparten av oppdragene skal ha responstid på 7 minutter eller kortere. Dette ble ikke innfridd og grensen for halvparten av oppdragene lå på 7,8 minutter, mot 7,3 året før.
  • I tillegg kreves det at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på 11 minutter eller kortere. Dette ble heller ikke innfridd. Svaret her ble 12,1 minutter, en oppgang fra 11,3 året før.

Ikke snitt

Politiet oppgir ikke gjennomsnittstiden for utrykningene, og begrunner det på følgende måte:

– Det er valgt ikke å uttrykke krav til responstid ved gjennomsnitt blant annet fordi tidligere resultatene har vist at det var relativt stor spredning rundt gjennomsnittet, og et gjennomsnittsmål vil derfor være mindre egnet til å uttrykke hva publikum kan forvente av politiet.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken