Gå til sidens hovedinnhold

– Gjøvik er best

■ Høringssvar om politihovedsete

Artikkelen er over 5 år gammel

Politimester Johan Martin Welhaven trekker fram en rekke fordeler ved Gjøvik som administrasjonssenter i framtidige Innlandet politidistrikt.

Vestoppland politidistrikt ved Welhaven har sendt sitt høringssvar til Politidirektoratet (POD. Følgende hovedargumenter ramses opp:

■ Gjøvik er billigste alternativ for ombygging og utvidelse av operasjonssentralen. Under gitte forutsetninger har Gjøvik ingen gjennomføringskostnader for tilrettelegging av bygninger.

■ Gjøvik gir best nærhet til den største andelen av innbyggerne i Innlandet.

■ Gjøvik er et gunstig alternativ i forhold til omstillingskostnader.

■ Utvidelse av operasjonssentralen kan gjennomføres uten driftsstans.

■ Gjøvik har størst nærhet til flere viktige, relevante samvirkeaktører innen blant annet beredskap.

■ AMK Innlandet er Iokalisert i Gjøvik.

■ Rekrutteringsgrunnlaget for Gjøvik og Hamar er like bra, men bedre for Gjøvik på lengre sikt.

■ Lokaliseringspolitikken tilsier at Gjøvik skal velges i forhold til fordeling av statlige arbeidsplasser.

Høringsfristen var 17. november. POD, som er både forslagsstiller og beslutningstaker, har varslet en avgjørelse om administrasjonsstedene allerede i løpet av desember.

I utgangspunktet har POD innstilt på Hamar som hovedsete i Innlandet.

Kommentarer til denne saken