Fylkespartiet hevder at Gjøvik har særlig ett fortrinn framfor de to andre Mjøsbyene. Det er nærheten til Center for Cyber and Information Security (CCIS) som ligger på Høgskolen i Gjøvik.

– Senteret gir avgjørende fordeler for utvikling og kompetanseheving for politiet når det gjelder cyberkriminalitet som dataangrep og datainnbrudd, påpeker fylkesleder Bengt Fasteraune og gruppeleder for fylkestingsgruppa, Ivar Odnes.

De legger også vekt på nærheten til Jørstadmoen, og forsvarets framtidige satsing innen Cyberforsvaret som et særlig viktig moment.

Viktig for lokalkunnskap og trygghet

Oppland Senterparti synes dessuten at fordelingen av statlige arbeidsplasser taler til Gjøviks fordel.

– Det bør være en balansert utvikling rundt hvor statlige arbeidsplasser blir etablert, og Gjøvik bør velges denne gangen, heter det i høringsnotatet.

Partiledelsen gjør det videre klart at en desentralisert lensmannsstruktur er viktig for å sikre lokalkunnskap og trygghet for hele Innlandet. De peker blant annet på de geografiske utfordringene, og ber om at nærpolitiet får romslige økonomiske rammer.