Lørdag 24. oktober er det «World Polio Day», og Østre Toten Rotary vil markere dette med en stand i Lena sentrum.

Hvorfor fokusere på et nesten ikke-eksisterende problem som polio, når utfordringen bør handle om å bekjempe korona, en global pandemi vi er midt oppi? spør du kanskje. Vel, jo – det er jo nettopp nå, når vi er så nær målet om en fullstendig utryddelse, at det virkelig gjelder å ha fokus på oppgaven. Også når det blåser som verst fra annen kant. Polio skal og utryddes, først da er oppgaven fullført, og vi kan gå videre til neste. Polio er en svært alvorlig sykdom, den lammer og den dreper. Og er du først rammet, finnes ingen kur. Men, du kan beskyttes mot å få den. Du kan vaksineres, og en vaksine er billig. Så sent som i 1988 lammet polio fremdeles over 1000 personer daglig på globalt nivå. Men utryddelsesprogrammet til Rotary har vært en suksesshistorie. Overalt er barn blitt vaksinert, og verden er snart fullstendig poliofri!

La meg ta deg tilbake til 1950-tallet. I Norge var polio en betydelig helsetrussel, men polio ble her tidlig utryddet, takket være massiv vaksinering. Den 4. oktober 1956 landet et fly med den første leveransen av poliovaksine til Norge. Vaksinen var utviklet av amerikanere og ferdigtestet i 1955. På 1940- og 1950-tallet var poliomyelitt en av de alvorligste infeksjonssykdommene. Bare i perioden 1950 til -54 ble det registrert mer enn 4 000 poliotilfeller i Norge, og av disse endte over 500 med dødsfall. Norge var blant de første som fikk vaksine, vaksinen hjalp, og grunnet denne omfattende vaksineringen sank antall poliotilfeller slik at det i perioden 1965 til 1969 var det bare totalt 20 nye registrerte tilfeller av polio i Norge, og snart utryddet. I 1994 regnet man at hele vesten var poliofri.

Da Rotary startet opp med poliobekjempelse på Filippinene i 1979 var polio et kjempeproblem i den fattige delen av verden. Bekjempelsesprogrammet til Rotary viste raskt suksess, og man tok det raskt videre til andre land som Kambodsja, Haiti, Marokko, Paraguay og Sierra Leone. I 1985 introduserte Rotary programmet PolioPlus – den første virkelig seriøse ambisjonen om å vaksinere alle verdens barn med poliovaksine. Rotary hadde da som første delmål å reise 120 millioner dollar, og i 1988 annonserte Rotary at de hadde skaffet $247 millioner, mer enn det dobbelte av målsetningen. Sammen med blant annet WHO ble man enige om at det kunne la seg gjøre å utslette polio fullstendig fra jordens overflate, bare man jobbet systematisk og tålmodig. I 1988 var det beregnet ca. 350.000 smittetilfeller av polio verden over. Kunne man virkelig utrydde denne fryktelige lidelsen? Du må huske på at for hver poliorammet påføres ikke bare den enkelte som blir lammet en stor belastning, men hele dennes nettverk. Familie og venner får også en ekstra belastning, og dette er med på å holde de fattige nede. Det måtte det gå an å få dette til, mente en rekke eksperter - bare man jobber systematisk og hardt mot dette ene mål og ikke slipper det av syne før oppgaven er fullført. Men for å få til noe slikt måtte det til et massivt globalt vaksineringsprogram. Ville det være mulig? Rotary tok på seg denne ambisiøse oppgaven, sammen med bl.a. verdens helseorganisasjon (WHO).

Nelson Mandela var av de som ville man skulle utrydde polio i Afrika, og kjempet for å få til et vaksineringsprogram med sitt «Kick Polio out of Africa» som ble startet i 1996 . I India starter man det første massive vaksineringsprogrammet i 1995, hvor 80 millioner barn ble vaksinert. I 2012 var India erklært poliofri. Da hadde rotarianere verden over vært med på å finansiere og organisere vaksinering av ikke mindre en 2.5 milliarder barn!

I 2007 kom også Bill og Melinda Gates med på laget, for de så hvilken jobb Rotary hadde gjort og hvilke fantastiske resultater vi hadde oppnådd: Overalt hvor Rotary hadde vært falt poliosmittetallene som et lodd, og det ene landet etter det andre ble erklært poliofri. Gates Foundation har siden da bidratt med mange, mange hundre millioner dollar, samt ytterligere støtte til å holde fokus og skape oppmerksomhet om saken. Hvorfor ble Bill Gates med? Jo, Gates var jo vant til å snu på skillingen, og ville at hans bidrag skulle ha maksimal effekt. Og han så at dette var en av de mest effektive måter innen humanitært arbeid han kunne bruke pengene sine på. Gates gikk «all in» for dette. Alt dette har gitt resultater, og den 25. august 2020 ble Afrika erklært poliofri! Det er nesten så jeg kjenner Mandela vinke ned til oss.

I dag er det bare to land igjen i hele verden hvor det fremdeles oppstår polio. Det er de mest ugjestmilde delene av Afghanistan og Pakistan, krigsherjede fjellområder, områder som Taliban for det meste kontrollerer. Kommer vi til med vaksineringsprogrammet vårt her også er jobben gjort!

Mennesket kan gjøre mye vondt mot hverandre, men jammen kan vi også gjøre mye godt, om vi sammen går inn for det. Kampanjen «End polio now» har vært en global suksesshistorie og viser virkelig hva mennesker i samarbeid kan oppnå. Dette er mer imponerende enn de flotteste bruer, de største katedraler, de mest spektakulære skyskrapere. Dette er større enn månelandinger og langskip. For dette handler om kunnskap, om altruisme og om å bygge tillit: menneskeslektens flotteste adelsmerker. Om vi virkelig vil, om vi virkelig fokuserer, ja da er polioens tid snart over. Og når jobben er gjort kan vi gå videre. Slik gjør vi sammen verden til et bedre og tryggere sted for mange. Hjelp oss å utrydde polio. Nå.

Se https://www.endpolio.org/