Pøblene har meldt seg, nå blir det ryddet opp

De som utførte hærverket i Einahallen har meldt seg, og har blitt enige med huseier om at de skal rydde opp etter seg.