Gjøvik kommune skriver tirsdag kveld på sine nettsider at de ionsdag må utføre nødvendig rengjøring og vedlikehold i avløpspumpestasjonen i Bryggevegen ved Circle K.

Ifølge kommunen er vedlikeholdet svært kritisk for driften av pumpestasjonen, men at arbeidet dessverre vil medføre utslipp av urenset kloakk til Mjøsa, skriver kommunen på sine sider.

Vedlikeholdet er planlagt å vare så kort tid som mulig for å minimere ulempene dette medfører.

Kommunen skriver at utslippet av urenset kloakk ikke vil påvirke drikkevannet.

– Drikkevannet er trygt. Drikkevannet blir hentet på stort dyp (under 200 meter). Vi desinfiserer også drikkevannet med UV og klor, skriver de.