Planlegger 400 m² med verksted og kontorer på Bilitt

På det som i dag er en gruset parkeringsplass langs Totenvegen planlegges det nå et næringsbygg på 400 kvadratmeter, med plass til verksted og kontorlokaler.