Planer om nye leiligheter på utsiktstomt i nordbyen

Det planlegges åtte nye terrasseleiligheter i fordelt på fire hus i rekke i Føllingstadveg 48/50.