Etter siste oppslag i OA den 18. februar om presentasjonen som Statens Vegvesen (SVV) ved Jon Rabben Lundby hadde for Utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune, begynner slutten på et fristed på Skulhusodden å bli tydeligere for oss hytteeiere. Det blir en stadig tøffere utfordring å prøve påvirke i de prosessene som pågår, det blir bare tydeligere at her holdes kortene tett til brystet hos de ansvarlige.

Det skal sies at SVV oppleves som åpne og ærlige på hva som planlegges og mulige konsekvenser av dette. Lik eller ikke lik løsningen som presenteres, men personlig setter jeg ærlighet høyere enn arroganse og latterliggjøring. De oppleves også som tilgjengelige og mottagelige på en ryddig måte.

Når det gjelder Nye Veier AS (NVAS), oppleves det som en organisasjon der informasjon ikke bør gis ut før det er kjørt så langt at endringer og påvirkning blir en parodi på slutten av prosessen, nesten som en god parallell til HSØ og sykehusprosessen. Forslagene vi har sett fra deres side om E6, minner mer om noe som var klippet ut av et Teams-møte i barneskolen, enn de 3D-modellene Multiconsult utarbeider for dem. De er mer opptatt av å fremme sin egen fortreffelighet, om hvor effektivt og kostnadseffektivt de driver i motsetning til SVV. Prosjektleder Øyvind Moshagen (NVAS) er tydeligere på dette i sitt debattinnlegg i OA 17. februar, enn han er på at han var prosjektleder i SVV for E6-utbyggingen Ringebu – Otta da de bygget E6 tre meter under flomnivå. Noe han ikke ville kommentere i GD heller.

Når det gjelder Gjøvik kommune er jeg heller ikke imponert over aktiviteten knyttet til utbyggingen av E6 Moelv – Roterud. De «har ikke hørt noe» eller «vært involvert i planarbeidet» så langt. Dette vil komme mer når arbeidet med arealplan kommer i gang utover våren, antagelig først når NVAS presenterer sin løsning som skal inn i arealplan.

For de som har hatt Skulhusodden som fristed og til rekreasjon, blir det spennende å se på hvilken måte Gjøvik kommune og politikerne vil ivareta friområdene og utbyggingene i dette utfordrende løpet. E6 og Rv4 kommer, ingen tvil om at det er både nødvendig og vil kreve sitt. Utfordringen blir om det er vilje og evne til å ivareta både innbyggere og utbyggere. Jeg håper at viljen til engasjement er like stort nå fremover som vi opplevde i forkant av kommunevalget, men når en nærmer seg 63 år, er en etter hvert blitt skeptisk til at julenissen finnes.

En ting er det vi har vært med på gjennom korona med nedstenging og begrensninger, men for oss som blir direkte berørt av disse veiene, vil sommeren 2021 bli en ekstra utfordring. Vi går en spennende sommer i møte, der Norsk Transportplan med Rv4 og utbyggingen av E6 blir hovedaktører. Her er neppe karantene og isolering det som vil kreves av oss.