Planene på Hovdetoppen møter stor motstand – flere varsler innsigelser

Planene om boligutbygging på Hovdetoppen møter solid motstand. Fylkesmannen, fylkeskommunen og vegvesenet har alle varslet innsigelse.