Ved månedsskiftet så det bra ut. I Innlandet meldte Nav faktisk om færre arbeidsledige enn før koronapandemien. Både antall permitterte og delvis ledige beveget seg i riktig retning, veksten i sykefraværet var lavest i hele landet, og selv uførestatistikken var i positiv bevegelse. Da Norge gjenåpnet i slutten av september, sa NHO-sjef Jon Kristiansen i Innlandet seg overrasket over hvor fort næringslivet hadde tatt seg opp igjen etter pandemien slo inn over oss. To av tre bedrifter i Innlandet oppga da at omsetningen var tilbake på nivået før nedstengingen, og ni av ti vurderte markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Konkurstallene var fortsatt synkende, også i Innlandet.

Det var gode grunner til optimisme, og nesten mulig å tenke at dette gikk relativt bra, tross alt.

Så slo altså pandemien brått og hardt tilbake. Sist uke ble det sendt ut mer enn 5000 permitteringsvarsler. Både NHO og SMB Norge har loddet stemningen blant sine medlemmer denne uka, og mange sier de er på vei ned igjen i kjelleren.

For reiselivsbedriftene er det litt som å rykke tilbake til start, eller altså 12. mars 2020. Restaurantene som skulle hente overskudd fra festsesongen, stenger i stedet dørene. Mens netthandelsbutikkene gnir seg i hendene, skriver hotellkjedene permitteringsvarsler. Bransjer med mange deltidsstillinger, en vei inn i arbeidslivet, rammes svært hardt. Nå handler det om å holde økonomien og framtidstrua oppe, slik at disse stillingene fortsatt finnes når faren er over for denne gang.

Da skulle en jo tro at myndighetene hadde gjort noen erfaringer fra forrige runde, som kunne hentes fram nå. Disse sitter embetsverket på. Det som imidlertid tok tid, var for den nye regjeringen å sette sitt eget politiske preg på ordningene, til den grad dette er mulig. Men harde ord falt i sommer om Solberg-regjeringens innretning av ordninger, og slik har Støre-regjeringen noe å bevise også på denne arenaen. Det er klare forventninger om at «folk flest» skal lande mykere og smidigere denne gang. Så er det klart at bedriftene akkumulerer utfordringer selv om de bendes unna akkurat nå. Også disse utsatte problemene må på et tidspunkt løses.