Peter Theisen Amlie fra Sørum-video til Hollywood: – Visuelt skårer Toten og Los Angeles like høyt

Rett etter at Peter Theisen Amlie en oktoberdag på Toten i duskregn hadde gjort seg ferdig med musikkvideoen til Knut Anders Sørums «Dom vonde orda», bar det til California der artisten Cassidy King ventet i en ørken utenfor Los Angeles.