NHOs medlemsundersøkelse i oktober viser en svakere markedssituasjon blant medlemsbedriftene enn i september.

– Dette går dessverre feil vei, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Prisvekst

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 3. til 10. oktober melder halvparten av bedriftene i Innlandet om dårligere markedsutsikter de neste seks månedene. Når vi ser på den generelle markedssituasjonen oppgir nå én av fire bedrifter i Innlandet at det er en dårlig markedssituasjon.

Sammenliknet med målingen i august er dette en fordobling.

– Høye strømpriser, høy generell prisvekst og knapphet på arbeidskraft øker kostnadene for bedriftene. Vi ser også antydning til et svakere etterspørselsbilde. Situasjonen har svekket seg jevnt og trutt de siste månedene, og utsiktene framover antyder at bedriftene ikke venter bedring med det første, sier Kristiansen.

Svekket

– Nasjonalt har markedssituasjonen svekket seg i alle fylker, med unntak av Agder som har en svak bedring. Svakest er situasjonen på Innlandet og i Vestfold og Telemark, hvor det nå er flere bedrifter som oppgir at markedssituasjonen er dårlig enn god.

– Vi trenger flere jobber i privat sektor, vi trenger flere investeringer i privat sektor, og vi trenger en forutsigbar og næringsvennlig politikk for å få det til. Bedriftene i Innlandet melder om økt pessimisme, og disse signalene må vi ta på alvor. Slik utviklingen er gir det grunn til bekymring for framtidsutsiktene. Det vi nå ser med regjeringens skattegrep kan hindre investering, vekst og innovasjon i hele Innlandet, sier Kristiansen.

Hoff merker det

Blant dem som kjente på usikkerheten framover er Hoff SA.

– Det er veldig spennende framover, sa administrerende direktør Ingeborg Flønes hos Hoff for mindre enn en måned siden.

Norges handelsorganisasjon kom da med økonomibarometeret for årets tredje kvartal.

Det viste at ingen region i landet varslet om dårligere utsikter.

12 prosent av bedriftene varslet at de kommer til å si opp ansatte de neste tre månedene. 14 prosent fortalte at de kommer til å permittere arbeidere.

– I tillegg er det nå de dårligste markedsutsiktene for Innlandet siden målingene startet i 2010. Til og med dårligere enn under pandemien. Vi er nødt til å sette varsellampene på, sa regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Spesielt dårlige er utsiktene for bygg- og anleggsnæringen, og for bedriftene som driver innen mat og drikke ifølge NHOs barometer.

I fjor betalte de fem millioner i strøm – neste år må de ut med 35 millioner