Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Tilbudet vil tre i kraft så snart det er praktisk mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Samtidig oppfordrer han alle som ennå ikke har takket ja til vaksine, til å ta både dose 1 og dose 2.

– Når vi andre takker ja til vaksine, er vi med å beskytte dem som har svekket immunforsvar, påpeker Høie.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling.

Et grovt anslag er at disse pasientgruppene samlet utgjør inntil 200.000 personer i Norge, ifølge departementet.

Beslutningen er i tråd med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling. De anbefaler foreløpig ikke gjentatt vaksinasjon av andre grupper, slik som eksempelvis den eldste delen av befolkningen.

– Det er foreløpig ikke behov for oppfriskingsdoser til fullvaksinerte i den generelle befolkningen i Norge, heller ikke blant eldre. Dette kan endre seg og er noe FHI følger med på, sier Høie.