Personalkonflikt førte til legevaktoverlegens oppsigelse

Onsdag ble det kjent at Rasmus Egelund har sagt opp sin stilling som legevaktsoverlege ved Gjøvik Interkommunale legevakt.