"Velferdsteknologi - muligheter og utfordringer." Professor Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann Foto:

Av
DEL

InnsendtPensjonistuniversitetet på Gjøvik får 11.februar kl 11.30 besøk av Bjørn Morten Hofmann.

Han er en norsk forsker innen medisinsk filosofi og er ansatt som professor ved NTNU i Gjøvik, Seksjon for helse, teknologi og samfunn og som professor II ved Universitetet i Oslo (UiO), Senter for medisinsk etikk.

I perioden (2004–2013) var han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Hans faglige interesseområder er grunnbegreper som sykdom, helse og overdiagnostikk samt nytteløs undersøkelse og behandling.

I tillegg har han forsket og formidlet innen helsefaglig vitenskapsteori, medisinsk og helsefaglig etikk, bioteknologiens etikk samt teknologiteori og -vurdering. Hans fagområder gjør at han ofte blir bedt om å uttale seg i media.

Han har sin utdannelse hovedsakelig fra NTH (senere integrert i NTNU) og UiO.

I 1989 ble han utdannet sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH.
Han har grunnfag idéhistorie fra UiO (1991) og mellomfag filosofi fra Universitetet i Tromsø (1994).

I 2002 fikk han graden dr. philos ved UiO med avhandlingen The technological invention of disease : on disease, technology and values.

Hofmann har utviklet en metode for å vurdere etiske aspekter ved helseteknologi.
Metoden er blitt videreutviklet og tilpasset av andre.

I 2010/2011 gjennomførte han, sammen med forskerne Søren Holm (UiO) og Anne I. Myhr (UiT), en forskningsstudie blant ph.d.-studenter ved medisinske fakulteter i Norge, for å undersøke deres forhold til forskningsjuks. Konklusjonene i studien gjorde at den ble mye omtalt.
10% av studentene syntes for eksempel det var akseptabelt å forfalske eller fabrikkere data, og 10% syntes det var greit å rapportere data om et eksperiment uten selv å ha gjennomført eksperimentet. Resultatene ble blant annet publisert i BMC Medical Ethics.

I 2014 ble Hofmann valgt ut til å være norsk Harkness-stipendiat for perioden 2014–2015. Dette er en ordning som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Norges forskningsråd og den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund.
I stipendperioden forsket Hofmann på overdiagnostikk, i samarbeid med forskere ved Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice ved Dartmouth College, New Hampshire.

Vi har mye spennede kometanse i nærmiljøet! Her blir det mye spennende å høre om!
(Les også artikkel i OA fra 16.10.2019)

Artikkeltags