Valdresbanen og andre nedlagte jernbaner.

Siv ing Torgeir Johan Seim, Raufoss

Siv ing Torgeir Johan Seim, Raufoss Foto:

Av
DEL

InnsendtNå før valget har det vært høytid for å skrive side opp og side ned i avisene. Noe av det mest idiotiske, er ønsket om at Valdresbanen skal komme til nytte igjen. Nedlagte jernbanespor er lagt ned fordi frakt på gummihjul har tatt over, og dette er det ikke mulig å reversere.
Forfatterne av slike innlegg kan unnskyldes, for de tror kanskje på det de skriver? Men vi kan ikke unnskylde kommunale og statlige eiere av den grunnen som en gang var eiet av NSB, Norges Statsbaner? Banestrekningene skulle vært ryddet og sanert umiddelbart etter at trafikken på skinnene ble stoppet! I vårt distrikt gjelder dette Valdresbanen, Skreiabanen fra Reinsvoll mot Bøverbru, og fabrikkspor, som foran Bunnpris på Raufoss.
Miljøpartier og styrende organer er uhyre opptatt av miljøvern, kildesortering og gjenvinning. Noe de sikkert er blitt enige om gjennom møter på gangen og partiene imellom. Men de mener ikke noe med det. De følger ikke den praksis de selv har blitt enige om, verken i det offentlige rom eller privat.
Hva med disse gamle jernbanestrekningene? Hvilken enorm forsøpling er ikke dette? Gjerder med vaiere/tråder av metall, farlig både for dyr og mennesker. Kreosotimpregnerte stolper, gjerder som velter og vokser ned i gress? Skinner så tunge at en villaeier kan sortere metall fra husholdningen et langt liv, og aldri komme i nærheten av bare en skinnelengde? Vi snakker om manganstål, høyverdig stål som enkelt kan smeltes om og gjenvinnes, eller brukes direkte som elementer i bærende konstruksjoner. Vi snakker også om tusenvis av jernbanesviller, impregnert treverk, spesialavfall, slikt som ingen andre får lov til å hensette i naturen. Til og med sand og grus fra fyllingen, bærelaget under skinnene, kan lett gjenvinnes og gjenbrukes.
- Når driften av et anlegg eller fabrikk er stoppet, må en ta en rask avgjørelse om å rydde opp. Og da skal krav til miljøvern være likt med det som pålegges oss vanlige borgere privat.
- Se til og rydd opp alle spor etter nedlagte jernbanestrekninger! Flere tiår er gått, uten at det har skjedd noe. Dette er rett og slett skam!

Artikkeltags