Sonja Olsen er utnevnt til æresmedlem i Hunndalen Sanitetsforening

Sonja Olsen

Sonja Olsen Foto:

Av

Den kjente hunndalskvinnen, Sonja Olsen, som blant annet drev kiosken Petter`n sammen med sin mann Karsten i mange år, fikk utmerkelsen under sanitetsforeningens årsmøte 2. mars.

DEL

Innsendt 
Sonja ble tildelt æres diplom og blomster som synlig bevis for sitt mangeårige medlemskap og aktive virke i Hunndalen sanitetsforening. Sonja er det andre medlemmet som har fått denne utmerkelsen. Gerd Aune var den første.

Sonja startet sin sanitetskarriere i barnesaniteten og har fulgt opp sitt engasjement som både sekretær og revisor. Hun har strikket og sydd til basarer, plukket løv, buntet og pyntet fastelavnsris og ikke minst solgt lodder til inntekt til foreningens arbeid i en årrekke.
Gave til ungdomsklubben.

Hunndalen sanitetsforenings årsmøte vedtok på det samme møtet å gi 5000 kroner i gave til HAFU-klubben. HAFU er en privat drevet ungdomsklubben i Hunndalen, for ungdom mellom 13-17 år.

Klubben har blant annet møtekvelder på Folkets Hus i Hunndalen, arrangerer turer og har eget mekkeverksted i egne lokaler.

Hunndalen sanitetsforening avholdt sitt årsmøte 2. mars rett før koronarestriksjonene ble innført her i landet. Møtet ble holdt i hjørnestua i Åslundmarka bo- og servicesenter.

Foreningens leder ønsket de fremmøtte velkommen og oppfordret alle til å synge med i Sanitetssangen.

Hanne Svensson ble møteleder og referent Anne Marie Aune, begge ble enstemmig valgt. Karin Finstad og Anne Iversen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Årsmeldingen for 2019 ble lest og regnskap ble gjennomgått og godkjent. De i styret som var på valg tok gjenvalg. Styret har etter dette denne sammensetningen:

Leder Hanne Ringen Svensson, nestleder Marit Stenvold, kasserer Anne Mari Aune og styremedlemmene Anna Iversen og Anne Mari Hagen. Sekretærollen rulleres på styrets medlemmer.

Etter årsmøtesakene inviterte styret de frammøtte til deilige smørbrød og kaffe Etter kaffen ble det på tradisjonelt vis solgt årer. De fleste vant og fikk dermed med seg et lite minne fra årets årsmøte med seg hjem. Leder takket for møtet og ønsket alle vel hjem.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken