Småbarnstreff på Gjøvik Frivilligsentral

Opp og stå - opp å gå!

Opp og stå - opp å gå! Foto:

Av
DEL

Innsendt
Småbarnstreff 0-2 år på Gjøvik Frivilligsentral
Hver mandag formiddag fra kl. 11.00 – 13.00 er det Småbarnstreff på Gjøvik Frivilligsentral i sentrum. Dette er et samarbeid mellom Helsestasjonen i Gjøvik og frivilligsentralen.
Småbarnstreff er ment å være en uformell møteplass for foreldre, der man kan bli kjent med andre, utveksle erfaringer, og kanskje bygge nettverk. Og barna venner seg til andre barn og voksne i trygge omgivelser, med mor eller far tilstede.
Cirka en gang i måneden har vi temadag, og mandag 10. februar kl.12.00 får vi besøk av Barne - og ungdomsteamet ved Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik i kommune. De vil snakke om bevegelsesutviklingen fra spebarn til barnet reiser seg og går. Det blir åpent for spørsmål.
For mer informasjon, kontakt Gjøvik Frivilligsentral tlf. 61 15 85 55

Artikkeltags