Alzheimerdagen i Oppland 2019

Bernt Løvstad avsluttet dagen med et nært og sterkt innlegg om sin far.

Bernt Løvstad avsluttet dagen med et nært og sterkt innlegg om sin far. Foto:

Av

Årets Alzheimerdag i Oppland ble markert på Reinsvoll med rundt 200 deltakere fra hele fylket. Tema for dagen var «Pårørende - en ressurs eller trussel?». Et spennende og viktig tema som angår både de demenssyke, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Vi avslørte hvem som ble vinner av årets demenspris i Oppland, og dagen ble avsluttet med et sterkt pårørendeinnslag holdt av Bernt Løvstad.

DEL

InnsendtAnne Marit Åslund gikk i gjennom Pårørendeveilederen. Målgruppen for veilederen er ansatte som møter brukere, pasienter og pårørende. Veilederen er informativ for pårørendegruppen, og er tilgjengelig på nettet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder. Det er viktig at de ansatte ser og snakker med de pårørende, og at de har forståelse for at de trenger informasjon, omtanke og vises respekt.

Liv Jorunn Korstad viste til at pårørendes innsats beregnes til ca. 110 000 årsverk, mens ansatte
utgjør 130 000 årsverk. Det sier noe om omfanget og behovet, og at pårørende tar et stort ansvar i
hjemmet og overfor de som har blitt rammet av demens. Det ble vist til REDIC og forskning som
tilsier at 90% mottar hjelp fra pårørende. Pårørende ønsker å være medvirkende, og derfor viktig at
de blir møtt med respekt, og at de ikke føler seg maktesløse i møte med tjenesteapparatet.

Dagfinn Follerås snakket om det å miste noen, tap av nære og av venner, og at dette er en del avlivet.
Sorg er en naturlig tapsreaksjon, men hvordan leve med den lange ventesorgen? Det krever
omstillingsevne, og vi takler det ulikt. Planer må endres, drømmer går i vasken, men klarer vi å se
mulighetene tross begrensningene så blir det enklere for alle parter. Sorgen må gjennomleves, den
tar den tiden den trenger, og den går i bølger. Snakk om det!

Vi fikk et innblikk i Nasjonal faglig retningslinje om demens, utviklet av Helsedirektoratet. Demens
har store konsekvenser for den enkelte, og for familien. Sykdommen har også en stor samfunns-
økonomisk betydning.

Det skulle vært utdeling av årets demenspris, som denne gangen gikk til Ragnar Olderløkken fra Vågå.
Han hadde ikke anledning til å komme, så prisen vil bli delt ut på en egen tilstelning i Vågå senere i
høst. Ragnar betyr mye for hjemmeboende med demenssykdom, og for at de skal komme seg til
dagtilbud, og ut på tur. Han betyr også mye for de som bor på Vågåheimen. Han skaper tillit med sin
rolige og lune væremåte, og sier aldri nei til et oppdrag, selv om det er utenom normal arbeidstid. En
verdig vinner av årets demenspris.

Bernt Løvstad avsluttet dagen med et nært og sterkt innlegg om sin far. Hva demenssykdommen
førte til, tapene og opplevelsene under vegs. Han ga mye ros til helsevesenet, men hadde også noen
klare tilbakemeldinger i de tilfeller der de hadde opplevelser som ikke var gode. En pårørendehistorie
som gjorde inntrykk på alle som var til stede, om de var ansatte eller ei. Vi lyttet til en
pårørenderessurs, som med sin historie bidrar til å endre holdninger og praksis i helsevesenet.

Artikkeltags