Per - og noen til - har betalt dobbelt opp for vann og avløp – krever penger tilbake fra kommunen

Enkelte eiere av eneboliger med utleieleilighet i Søndre Land er over flere år blitt avkrevd dobbelt opp med vann- og avløpsgebyrer. Kommunen har muligens ikke hatt hjemmelsgrunnlag for praksisen, som heller ikke er blitt praktisert likt for alle.