Det er i flere aviser kommet forslag om å bruke pepperspray som vern mot angrep fra ulv. Årsmøtet i Hedmark Senterparti ble avviklet 27. og 28. februar, og der ble det mot tre stemmer vedtatt en resolusjon hvor de går inn for at alle som bor i ulveutsatte strøk bør kunne få lov til å skaffe seg pepperspray til selvforsvar mot angripende ulver.

«Dette er et viktig bidrag for at folk i rovdyrutsatte områder skal føle en viss trygghet i hverdagen. Og det synes jeg at Hedmark Sp skal gå inn for,» sa varaordfører Arnfinn Uthus fra Elverum i debatten. Han er arkitekten bak forslaget, sammen med Per Hagebakken i Trysil Sp.

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum fra stange i Hedmark, støttet også pepperspray resolusjonen. Men han er ikke sikker på om den vil føre til noe: «Jeg skal se på om dette er noe å ta med videre til nasjonalt nivå. Jeg forstår godt at folk på Slettås og andre områder i Hedmark føler seg utrygge på grunn av ulven,» sier Vedum til avisen.

I Norge er bruk av pepperspray regulert av Våpenloven. Det er bare politiet som kan gi lov til å bruke det i spesielle tilfeller, og de avslår alle søknader om pepperspray. Dersom det skal kunne brukes her må det til en lovendring. «Sprayen er ment brukt mot mennesker, og vil ha begrenset effekt mot et dyr,» sier politiadvokat Henning Klauseie.

Uthus har også sagt at det politiet sier vitner om uvitenhet, for det er brukt pepperspray som forsvarsmiddel mot rovdyr i Amerika og Canada. Det er politiet som har den beste kunnskapen om dette. Sprayen som blir brukt der kalles også for bjørnespray eller rødspray. Det er en chilli-spray som er større og kraftigere en vanlig pepperspray. Den virker 92 prosent effektivt mot bjørn. Klauseie har også sagt at sprayen er prøvd brukt mot aggressive hunder, og at det har hatt en begrenset effekt.

Årsmøtet til Hedmark Senterparti vil at det skal bli lov til å bruke pepperspray som vern mot ulv. Dette vedtaket til Hedmark Sp vil være en stor gladmelding til alle rovdyrvernere. De kan nå bare si at ved å bruke lovlig norsk pepperspray kan alle ferdes fritt i alle utmarksområder, uten redsel for angrep av aggressive ulver.

Men er dette en så sikker metode? Det tviler jeg sterkt på. Ved å bruke pepperspray må en på kort avstand treffe direkte på målet (foran på hode til en ulv). Det vil være svært vanskelig å treffe riktig på en ulv som angriper med stor fart. Sprayen er også ømfintlig for vind, da side og motvind, ved motvind kan den komme tilbake mot ansiktet til den som sprayer.

De fleste har kunnskap om at ulven er en perfekt jeger. Den angriper byttet i flokk fra flere kanter både ved jakt og forsvar. Hvordan skal en person da kunne berge seg med en liten boks spray? For å prøve seg med pepperspray som forsvar mot en raskt angripende ulv eller en ulveflokk vil det være det samme som selvmord. Jeg kan bare ikke skjønne at et oppegående parti på et årsmøte kan vedta et slikt usikkert vedtak som bruk av pepperspray. Dette er en så usikker metode at mitt forslag til Hedmark Senterparti var: Trekk vedtaket tilbake. Det er for sent når noen blir drept av ulver.

Arne Warberg, leder av lokallaget FNR i Valdres