Pensjonistenes muligheter til å følge opp fylkesordførerens holdning til demokratisk stemmegivning, får meg til å gi uttrykk for følgende:

1. Fylkesordførerens råd til bl.a. pensjonistene vil jeg advare mot. De er klart i strid med demokratiske formuleringer.

2. Det er store grupper, spesielt av pensjonister og eldre, men også andre velgere i Innlandet, som har manglende eller ingen digital kunnskap og erfaring med dette.

Konklusjon: Alle velgere må gis muligheter til å stemme på en demokratisk måte – og ikke begrenset til digitale opplegg.