Sommeren 2021 skal mannen i 70-årene har tilbudt en gutt under 16 år penger for å fotografere han naken. Mannen, som er hjemmehørende på Toten, skal imidlertid ikke ha lykkes i sitt forsøk, da gutten forlot stedet.

Ifølge dommen fra Vestre Innlandet tingrett var også mannen tiltalt for besittelse av minst 34 bilder som seksualiserer barn.

Var ikke ment seksuelt

Saken gikk for retten 24. mars i år. Den tiltalte mannen møtte og erkjente seg skyldig for besittelsen av bildene, men ikke for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, og for å ha forsøkt å produsere fremstilling som seksualiserer barn.

Aktor la ned påstand om fengsel i 40 dager, inndragning av fotografiene og sakskostnader etter rettens skjønn.

Den tiltalte erkjente at han tilbød fornærmede et mindre pengebeløp for å få fotografere han naken, men at hans tilbud ikke var ment seksuelt.

Han ønsket kun å ta bilder av fornærmede fordi han «finner gutter i fornærmedes alder som interessante og velskapte». Hans forsvarer viste på grunn av det til at mannens atferd manglet tilstrekkelig seksuell tilknytning, og la ned påstand om frifinnelse.

Måtte ikke si det til moren

Retten la lite vekt på mannens forklaring, og kom frem til at det etter bevisførselen fremsto som klart at tiltaltes atferd hadde hatt en seksuell karakter og tilknytning. Retten viste til fornærmedes forklaring, som sa at han opplevde tiltaltes atferd som svært ubehagelig og seksuelt ladet.

Den tiltalte skal også ha forklart overfor gutten at desto mer klær han tok av seg, desto mer betalt ville han få. Gutten fikk også beskjed om at han ikke skulle si noe til sin mor om hvor eventuelle penger fra betaling ville kommet fra.

Retten fant ingen grunn til å betvile fornærmedes forklaring, og kom frem til at den tiltalte hadde opptrådt forsettlig.

Betinget fengsel

I tillegg var mannen i besittelse av minst 34 bilder som seksualiserer barn. Bildene var både fysiske fotografier og bilde-negativer fra perioden 1968 til 1976, og viste nakne barn gutter i alderen 11 til 16 år.

Retten kom likevel frem til at skulle idømmes en betinget reaksjon. Dette fordi mannen hadde vært i besittelse av bilder som ikke var ervervet via Internett eller kjøp. De var heller ikke digitalisering, noe som reduserte faren for spredning.

Mannen ble dømt 40 dagers betinget fengsel, og til å betale saksomkostninger på åtte tusen kroner.