Pensjonist fra Toten slipper fengselstraff hvis han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring

En mann i begynnelsen av 70-åra fra Toten er i Gjøvik tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager og 48.000 kroner i bot for promillekjøring.