Jørund Hassel mener seg dårlig behandlet av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Hassel er medlem av tre pensjonistforeninger, sågar sekretær i en av dem. Han er i tillegg medlem av Innlandet fylkeskommunes eldreråd.

Eldre som sådan har vært representert i Brukerutvalget over tid. Inntil i år ved to representanter fra fylkets eldreråd. Nytt av året er at Pensjonistforbundet har tatt over denne representasjonen. Likevel påberoper herr Hassel seg å ha bli fratatt demokratiske medvirkningsmuligheter!

Nærmere frekkhetens nådegaver er det vel vanskelig å komme.