Nå forsøker Arbeiderpartiet og den noe glemske lederen Jonas Gahr Støre ta æren for FrPs seier for pensjonistene.

Etter mange års kamp har Fremskrittspartiet den senere tid vunnet viktige seire for dagens pensjonister, og for fremtidige pensjonister.

Underreguleringen av pensjoner, som ble innført mot FrPs stemmer i pensjonsforliket i 2011, er nå endelig fjernet, og minstepensjonistene har fått betydelige løft. I årets trygdeoppgjør fikk vi flertall for vårt forslag om å øke løpende alderspensjoner med 3,83 prosent, noe som også gir full kompensasjon for det svake pensjonsoppgjøret i 2020.

Landets pensjonister har hatt stor glede av FrPs regjeringsdeltakelse med mange seire på pensjonsområdet. I går ble det FrP-seier for enda et betydelig løft.

Her er oversikten over hva vi har fått til for landets pensjonister siden 2013:

Minstepensjonen er økt med 4000 kroner hvert eneste år siden 2016. I år økes den med 5000 kroner – til sammen 21.000 kroner. Dette kommer i tillegg til de årlige pensjonsoppgjørene. Det er en merkbar øking som har gjort hverdagen litt enklere for de eldre som har hatt aller minst å rutte med.

Redusert avkortning pensjon for gifte og samboende fra 15 til 10 prosent. Det utgjør om lag 9000 kroner for hvert par.

Fjernet underreguleringen av pensjoner som var på 0,75 prosent, og sikret at pensjonistene får økt sin pensjon hvert år, likt med den generelle lønns- og prisveksten.

Sørget for at man nå opptjener pensjon fra første krone. Dette er viktig for mange unge og folk i deltidsjobber.

Flertall for å gi pensjonistorganisasjonene innflytelse på tiltak for eldre, slik som den kulturelle spaserstokk og økt fokus på overgrep og vold mot eldre.

I tillegg har vi sikret en bedre seniorpolitikk ved å ha fått flertall for:

Hevet øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven til 75 år, fra tidligere 70, slik at flere kan stå lenger i arbeid om ønskelig.

Opphevet plikt til å fratre ved oppnådd særaldersgrense, men bevart retten til å gå av. Det gir rom for at flere kan fortsette i stillingen/jobb om ønskelig.

Forenklet den teoretiske førerprøven for de over 70 år.

Jonas glemmer hvem som innførte pensjonsreformen i 2011. Joda, det var Arbeiderpartiet som innførte reformen hvor pensjonistene havnet etter i lønnsutviklingen år etter år.

Det er FrP som har jobbet for at pensjonistene får en enklere og bedre hverdag. Det vil vi fortsette med.