950 000 av oss pensjonister har i snitt fått 31.500 kroner mindre i kjøpekraft siden 2014. Hvorfor skal vi pensjonister stemme på de partiene som har gjort dette mot oss? Dette er den sittende regjerings fulle og hele ansvar – de vil det slik. Det er Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som har sørget for dette gjennom trygdeoppgjørene. Den første muligheten vi pensjonistvelgere har til å gi disse partiene «en på tryne» er å la være å stemme på dem ved lokalvalgene til høsten. En stemme til de ovennevnte partiene lokalt – er samtidig en stemme som legitimerer en fortsatt urettferdig og usosial politikk sentralt. En stemme til Arbeiderpartiet vil være et trygt og godt alternativ i denne forbindelsen.

Med hilsen

Olav Henning Ødegård, listekandidat nr. 47 (sisteplassen) for Gjøvik Arbeiderparti