Vi leser i media om dagen at Gjøvik Kommune må spare mye penger, og dermed kutter ned på en mengde tilbud. Blant annet vil de legge ned Gjøvik Svømmehall. Dette hadde passet som en god aprilspøk, men dessverre er det ikke det.

Alle disse kutt begrunnes med et betydelig overforbruk i de siste år. Vil det si at den i mange år Ap styrte kommunen, har vært uansvarlig styrt?

Når vi blant annet ser på alle tvilsomme miljøgater som er etablert i de siste år og som har kostet 10-talls millioner, kan man begynne å lure. Og burde ikke disse pengene blitt brukt på noe mer vesentlig? Blant annet å oppgradere svømmehallen. Og i tillegg holde gamle gater ved like. Det er mange gater som bare er hull på hull.

Det siste påfunn nå i Hunnsvegen ved krysset til Bjørnsonsgate der man skal etablere et eller annet «smart» kryss, er jo toppen på kransekaken. Dette ser muligens flott ut på en tegning, men virkeligheten er jo litt annerledes. Vi leser her at representanter for busselskapene ikke er tatt med på råd. De er også sterkt kritiske til dette. Her vil det bli håpløst å få en trafikkløsning som glir lett.

Det er daglige utfordringer der nå, med til tider stillestående kø, og nesten uframkommelig, og verre blir det etter hvert som snømengden øker. Her kommer det til å bli flere kollisjoner.

Så mitt råd er: Stopp dette arbeidet umiddelbart, og reverser dette påfunnet!

Dette påfunnet med miljøgater og innsnevringer over alt et jo ren MDG-politikk. Det er da skremmende å se at Ap har latt et minoritetsparti bestemme dette, og dermed brukt vanvittig mye penger på å gjøre fremkommelighet for busser og utrykningskjøretøy vanskeligere, i tillegg til vanlig biltrafikk.

Disse gater er nå tilnærmet uframkommelige for større kjøretøy som busser og lastebiler, i alle fall der de måtte møtes.

Hans Mustads gate er et godt eksempel på at her har ikke planleggere gjort noe godt håndverk.

Representanter fra blant andre ambulansetjenesten advarte tidlig om den valgte løsning, og går nå ut igjen og forteller hvor livstruende dette har blitt, og ber om at denne gata tilbakeføres som toveis gate. Det er jo i så fall «god» økonomipolitikk.

Hva i all verden skal vi med fortau på begge sider, som noen steder er så brede at 17-maitoget kan gå her. Men det er jo fantastisk god plass til sykler. Nå må våre politikere innse at dette har vært sløsing med penger. Det er å håpe at våre nye politikere som nå er valgt, tør å legge om kursen her.

Virkeligheten er nok ikke slik at vi alle skal sykle om noen år.

Innlegget er forkortet, red. anm.