Pendlerne bruker 132 årsverk på veg til og fra Oslo: – Kjører i sneglefart fra Grorud til Nittedal

Jan Erik Kalvsjøhagen pendler fra Roa til Oslo. Køer og bomstasjoner gjør at han velger tog framfor bil. En ny rapport viser at pendlerne legger igjen hele 132 årsverk på vegen mellom Hadeland og Oslo.